Voorgevel aanpassing kozijnen
Ingang bureau is aan
de rechterzijde
van
het woonhuis.

RT bureau Westerhof
Andries Veenstrastraat 9
8471 AW Wolvega

Tel : 0561 - 617 958 
    of tweede lijn
       
0561 - 618 060

K.v.K: 01106460

dsc00813.jpg - 1.74 Mb

 Het bureau is vlak bij het station

 


Wij bieden hulp bij problemen met o.a. :
en ondersteuning bij o.a
dyslexie
dyscalculie
dysgrafie
adhd, pdd-nos
angsten
dsc00808.jpg - 2.00 Mb
 
Individuele hulp en kosten

Hoe werken wij?
Individuele begeleiding:

 • Meestal wordt onze naam doorgegeven door een school, of door (ouders van) iemand die reeds in de praktijk komt. Mond tot mond werkt het beste.
 • Afhankelijk van wat er aan de hand is, wordt een intake gesprek gevoerd. Meestal met ouders, zeker als de voorgeschiedenis belangrijk is en er bijvoorbeeld dyslexie een rol speelt.
 • Daarna gaan we 6 weken aan het werk. Vaak zijn de aangeleverde onderzoekgegevens voor ons te globaal. We zoeken al werkend uit welke aanpak bij deze persoon past.
 • Hierbij gaan we uit van twee sporen:
  • Het eerste spoor is wat wij noemen: het overleven in de klas.
  • Het tweede spoor is de diepte in: de hiaten opsporen, de manier van werken, de strategie enz. Dus heel specifiek op de persoon gericht.
 • Korte lijntjes naar en van huis zijn belangrijk.
 • Na 6 weken is de tussen evaluatie: zijn we op de juiste weg?
 • Vervolgens de keuze over de intensiteit van de hulp.
  We werken 1 keer een klokuur per week, soms is 2 uur nodig.
  Het doel is grip op een situatie te krijgen. Een combinatie met een tweede leerling wordt gemaakt indien mogelijk, sommige leerlingen moeten alleen vanwege hun problematiek.
 • Heel belangrijk vinden we het dat we in de begeleiding uitgaan van de problematiek.
  Vaak krijgen leerlingen elders een onderzoek. Met een verslag daarvan en soms een dyslexie verklaring komen ze dan naar onze praktijk.
  Dan begint de boeiende speurtocht naar de voor deze persoon geschikte aanpak.
 • De kosten van de begeleiding sinds september 2018 zijn per klokuur voor
 • 1 x per week vast € 30 (incidenteel extra uur voor vaste leerlingen=eveneens €30)
 • 2 x per week vast € 55
 • 3 x per week vast € 70
 • Begeleiding korter dan 3 maanden € 35 per uur. Dus incidenteel een uur hetzelfde tarief.
 • Begeleiding richting examen (laatste klas) € 120 (Dit is inclusief het nakijken van 3 tot 5 examens en het deelnemen aan de training in de meivakantie. Verder inclusief de informatie bijeenkomst=deze is een voorwaarde om aan dit programma mee te kunnen doen.
 • Onderzoek tijd € 35
 • Tijd voor het maken van verslagen (bijvoorbeeld voor ondersteuning PGB aanvraag, rugzak, aanleveren gegevens dyslexie onderzoek) eveneens € 35 per uur.
 • Overleg op school van een leerling tegen dezelfde tarieven als van de reguliere begeleiding. (Reistijd wordt vanzelfsprekend meeberekend)
 • We bieden niet de mogelijkheid van om de week een les. Organisatorisch en zakelijk gezien is dat ongunstig: we zijn wel een bedrijf. Inhoudelijk geeft het bovendien onvoldoende grip op het(leer)proces.
 • (N.B. Mijn landelijke beroepsvereniging van remedial teachers adviseert € 45 als ondergrens.)

 • Geke en Henk zijn van plan nog verscheidene jaren door te gaan met het boeiende werk in deze praktijk. Mits natuurlijk de gezondheid dat toelaat.

Oudergesprekken en intake: geen kosten. Oudergesprekken vinden plaats als óf de ouders, óf Geke en Henk behoefte hebben aan een overleg. Dus ook binnen het schooljaar. Vaak op vrijdagavonden zijn er dus gesprekken, soms overdag als dat mogelijk is. Aan het eind van het schooljaar wordt gevraagd of overleg wenselijk is.

dsc00810.jpg - 2.15 Mb