Voorgevel aanpassing kozijnen
Ingang bureau is aan
de rechterzijde
van
het woonhuis.

RT bureau Westerhof
Andries Veenstrastraat 9
8471 AW Wolvega

Tel : 0561 - 617 958 
    of tweede lijn
       
0561 - 618 060

K.v.K: 01106460

dsc00813.jpg - 1.74 Mb

 Het bureau is vlak bij het station

 


Wij bieden hulp bij problemen met o.a. :
en ondersteuning bij o.a
dyslexie
dyscalculie
dysgrafie
adhd, pdd-nos
angsten
dsc00808.jpg - 2.00 Mb
 
Speciaal nieuws

Moeilijke tijden: Het virus houdt de wereld in zijn greep.
Per week bekijken we hoe we onze leerlingen kunnen 
begeleiden. Dilemma's Ingaande week 13 deels met behulp van video bellen.
We verwachten dat leerlingen zeker niet naar ons toekomen als er 
prblemen zijn met de gezondheid in de kring van deze leerling!
22 maart nog geen melding in onze gemeente. Kan elk moment veranderen.
60 % ? zou de kans zijn dat iemand het virus krijgt.

 

Intake

Het (intake) gesprek is vrijblijvend.  Er zijn een paar uren weer beschikbaar gekomen voor begeleiding.  Dus even geen wachtlijst, wel zo prettig.
Helaas:  Scheikunde VWO 5, 6 geven we niet meer, ook niet volgend schooljaar. Aanmelding voor de examentraining is voor het komende examen in 2020 gesloten, het maximum is bereikt van het aantal mensen dat we voor de examens kunnen begeleiden.

Bij twijfel neem contact op. Dan kunnen we bespreken wat we voor u kunnen betekenen

Panelen De aanpassingen/voorzieningen die we in onze woning en in het bedrijfsgedeelte  deden, die hebben effect gehad. De aanschaf van nog 4 panelen heeft ons nu energieneutraal gemaakt. Reeds 12 jaar is er geen gas aansluiting meer en we leveren evenveel stroom terug als we opnemen. Het grote project van het regeneren van de bron van de waterpomp met warmte van de hybride panelen hopen we daarnaast binnen een jaar af te kunnen ronden. De praktijk gaat voor.

Mond tot mond reclame werkt voor ons nog steeds het best.

Bellen als er geen reactie komt op een mail

 


 
Even voorstellen ...

Sinds 1986 werken wij, Geke en Henk Westerhof,
in de praktijk met remedial teaching.
Sinds 1 januari 1999 in de vorm van: Bureau voor Remedial Teaching en Studiebegeleiding. Sinds 2007 in het nieuwe gebouw.
De gedrevenheid om mensen te helpen is onverminderd gebleven. We willen door gaan met het werk dat ons hart heeft.

ingang

 

 

 

 
Bureau voor Remedial Teaching

Hier komen leerlingen zowel uit het basis- als voortgezet (alle niveaus) onderwijs uit een grote regio.
Van Vledder, Steenwijk en Kalenberg, Kuinre, Scherpenzeel in het zuiden/westen, tot Heerenveen, Grouw, Oldeboorn, Oudehorne, Makkinga in het noorden/oosten. 
MBO studenten van meerdere niveaus, soms HBO.(Pabo,NHL, HanzeH, Deltion)
Ook volwassenen hebben het bureau gevonden.
Het is de bedoeling door te gaan met ons werk. We hebben zo'n schat aan ervaring mogen opbouwen op zoveel terreinen. Het zoeken naar de sleutel en een bijdrage kunnen leveren aan de vorming/ontwikkeling etc is en blijft genieten.

We houden daarnaast de mogelijkheid open (in overleg met betrokkenen) anderen in te schakelen. Er zijn diverse oriënterende gesprekken geweest.
Allebei waren we eerst werkzaam in het Basisonderwijs als leerkracht en later als directeur. Daardoor hebben we zicht op wat daar speelt. Ook nu zijn er nog steeds contacten met scholen. Later ook veel in het VO (zie verderop)
Communicatie met de school waarop een leerling zit, vinden we heel belangrijk. Dit uiteraard in overleg met de ouders. Steeds is er een grote belangstelling geweest voor de leerlingenzorg zowel in de breedte als in de diepte.

Er zijn vele cursussen gevolgd op diverse terreinen:

 • Remedial teaching
 • Speciaal onderwijs
 • Motorische RT
 • Onderwijskundig management
 • Intern begeleider
 • NLP etc.

Verder is er ervaring in het (V)speciaal onderwijs (waaronder zmok en psychiatrie). Categorie 4.
Zeker ook betreffende gedragsproblematiek.

In het Voortgezet onderwijs is ervaring opgedaan in de begeleiding van jongeren met problemen op zowel didactisch als pedagogisch terrein.
Dit als medewerker vanuit een schoolbegeleidingsdienst, respectievelijk een Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum.

Zowel leerling- als systeem begeleiding

Daarnaast o.a.

 • Begeleiding van een pestgroep (docenten begeleiding).
 • Docenten trainen voor het uitvoeren van faalangstreductie.
 • Begeleiding van een zorgteam van een scholengemeenschap
 • Begeleiding van een time-out klas (rebound klas)
 • Coaching docenten.

dsc00816.jpg - 1.63 Mb

 

Locatie

 

Het bureau is vlak bij het station. Eventueel kunt u mailen naar @outlook.com
Even bellen voor ons mail adres s.v.p.