Voorgevel aanpassing kozijnen
Ingang bureau is aan
de rechterzijde
van
het woonhuis.

RT bureau Westerhof
Andries Veenstrastraat 9
8471 AW Wolvega

Tel : 0561 - 617 958 
    of tweede lijn
       
0561 - 618 060

K.v.K: 01106460

dsc00813.jpg - 1.74 Mb

 Het bureau is vlak bij het station

 


Wij bieden hulp bij problemen met o.a. :
en ondersteuning bij o.a
dyslexie
dyscalculie
dysgrafie
adhd, pdd-nos
angsten
dsc00808.jpg - 2.00 Mb
 
Hulp bij lezen

Lezen is een belangrijke, een basisvaardigheid. Door verschillende oorzaken kan de ontwikkeling van het lezen stokken. Niet altijd is er sprake van dyslexie! Voor de beginnende lezer gebruiken we o.a. Kijken en Kiezen. Pictolezen. Met behulp van gebaren worden dan letters en klanken aangeleerd. Flitsen. Rijmen. Dus vanuit de klanken naar tekens. Daarna klankzuivere woorden met bijbehorende boekjes enz.

Een andere aanpak is de lees-mee methode. Deze wordt ingezet bij een leerling die in de spellende fase blijft hangen. Kortom op diverse gebieden en veel niveaus is materiaal en hulp beschikbaar.


Bij begrijpend lezen kan bijvoorbeeld ondersteuning gegeven worden voor de aanpak. Ook het leren omgaan met grote teksthoeveelheden valt bijvoorbeeld onder het type begeleiding die we kunnen bieden.

Bij twijfel adviseren we eerst een gesprek samen te hebben over onze mogelijkheden. Eventueel kunnen we een vooronderzoek doen om te kijken of er signalen zijn die op mogelijk dyslexie wijzen. Wij mogen niet de diagnose stellen, maar kunnen wel adviseren of een beperkt dyslexie onderzoek of een uitgebreid (veel kostbaarder) onderzoek noodzakelijk is. Dyslexie heeft veel gezichten en er zijn types welke er helaas niet uitkomen in het beperkte onderzoek.