Voorgevel aanpassing kozijnen
Ingang bureau is aan
de rechterzijde
van
het woonhuis.

RT bureau Westerhof
Andries Veenstrastraat 9
8471 AW Wolvega

Tel : 0561 - 617 958 
    of tweede lijn
       
0561 - 618 060

K.v.K: 01106460

dsc00813.jpg - 1.74 Mb

 Het bureau is vlak bij het station

 


Wij bieden hulp bij problemen met o.a. :
en ondersteuning bij o.a
dyslexie
dyscalculie
dysgrafie
adhd, pdd-nos
angsten
dsc00808.jpg - 2.00 Mb
 
Hulp bij taal

Hulp bij taal.

Een breed gebied daarom een indeling voor Basisonderwijs, daarna het Voortgezet onderwijs en tenslotte Tweede taal verwerving. Planning en organisatie vallen onder de algemene studievaardigheden.

Basisonderwijs:

 1. Woordenschat
 2. Werkwoorden
 3. Spelling
 4. inprentstrategieën
 5. Grammatica, zinsontleden en woordbenoemen
 6. Taal-denkrelaties (deel-geheel, gemaakt van, synoniemen, verbanden leggen enz)
 7. Verwijswoorden/signaalwoorden ...

Voortgezet onderwijs:

 1. Woordenschat
 2. Werkwoorden uitgebreid
 3. Ontleden, woordbenoemen uitgebreid. Bijzinnen benoemen.
 4. Stijlfiguren
 5. Samenvattingen
 6. Brieven schrijven/e-mail enz.
 7. Tekstverbanden
 8. Betoog, beschouwing, uiteenzetting e.d.
 9. Spreekbeurten
 10. Presentaties, verslagen (bijvoorbeeld van stage)
 11. (Sector) werkstukken
 12. Omgaan met diverse vraagtypes ...

Tweede taal verwerving:

 1. Woordenschat
 2. Grammatica
 3. Uitdrukkingen
 4. Mondeling of schriftelijke toepassing
 5. Advisering voor vervolg

Het bureau heeft erg veel materialen, zowel op papier, als in spelvorm. Ook op software gebied is er erg veel beschikbaar. Voortdurend schaffen we nog nieuwe/betere materialen en software aan.