Voorgevel aanpassing kozijnen
Ingang bureau is aan
de rechterzijde
van
het woonhuis.

RT bureau Westerhof
Andries Veenstrastraat 9
8471 AW Wolvega

Tel : 0561 - 617 958 
    of tweede lijn
       
0561 - 618 060

K.v.K: 01106460

dsc00813.jpg - 1.74 Mb

 Het bureau is vlak bij het station

 


Wij bieden hulp bij problemen met o.a. :
en ondersteuning bij o.a
dyslexie
dyscalculie
dysgrafie
adhd, pdd-nos
angsten
dsc00808.jpg - 2.00 Mb
 
Hulp bij dyscalculie

Bij dyscalculie komt bijvoorbeeld de automatisering niet of onvoldoende op gang. Dus de kleine optel en aftreksommen, de keertafels en deeltafels gaan heel moeilijk. Of rekenprocedures beklijven niet.

Het getalsbegrip, de posities, de maten en gewichten, tijdbegrip (klok) ...   rekenachtige begrippen hebben te weinig inhoud voor iemand met dyscalculie.

De diagnose is moeilijker te stellen, er is minder bekendheid op de scholen, verder zijn er vaak minder faciliteiten beschikbaar.

Wat zwakker zijn met rekenen, is absoluut nog geen dyscalculie!

Hierna eveneen paar creatieve oplossingen door bao leerlingen die rekenen toch wel wat lastig vinden. Zo kan rekenen weer leuk worden!Delingrekenen

Door een heel systematische aanpak met veel ondersteuning van het materiaal wordt in de praktijk gewerkt aan het zover mogelijk oprekken van de mogelijkheden van een leerling. Het is belangrijk dat de andere capaciteiten ook de kans krijgen zich te ontwikkelen.

  1. Werken aan een positief zelfbeeld.
  2. Leren omgaan met hulpmiddelen.
  3. Leren "overleven" met de beperking.
  4. Samenwerking met betreffende school vinden we van groot belang ook vanwege overdracht van aanpak.

Wij mogen niet de diagnose dyscalculie stellen. Wel kunnen we adviseren of een dyscalculie onderzoek zinvol is voor een bepaalde leerling. Indertijd is Henk betrokken geweest bij het selecteren van criteria voor het stellen van de diagnose bij een begeleidingsdienst.