Voorgevel aanpassing kozijnen
Ingang bureau is aan
de rechterzijde
van
het woonhuis.

RT bureau Westerhof
Andries Veenstrastraat 9
8471 AW Wolvega

Tel : 0561 - 617 958 
    of tweede lijn
       
0561 - 618 060

K.v.K: 01106460

dsc00813.jpg - 1.74 Mb

 Het bureau is vlak bij het station

 


Wij bieden hulp bij problemen met o.a. :
en ondersteuning bij o.a
dyslexie
dyscalculie
dysgrafie
adhd, pdd-nos
angsten
dsc00808.jpg - 2.00 Mb
 
Voor wie

Basisonderwijs
Onderzoek en begeleiding van basisschoolleerlingen.
Voor leerproblemen: lezen, spelling, taal, rekenen, motoriek.
Advisering ouders en docenten bij leerlingen met leer- en gedragsproblemen.

Voortgezet onderwijs
Specialisatie: dyslexie, dyscalculie.
Verder: werkhoudingsproblemen, algemene studievaardigheden, examen-training,
faalangst reductie training, omgaan met teksten, advisering beroepskeuze,
vervolgtrajekt.
Daarnaast gedragsproblemen: ADHD, PDD-NOS.
Voor docenten: advisering, duiding PMT-k etc.

Wie komen in de praktijk voor Remedial Teaching en Studiebegeleiding?

 • Jonge kinderen die pas beginnen met het leren lezen. Dus vanaf groep 3 van de basisschool en daarna. Het leren lezen gaat niet zoals je zou verwachten. Dus de vertraagde lezer. (radend of spellend)
 • Iemand heeft reken- of wiskunde problemen, andere onderdelen gaan wel goed.
 • kinderen, jongeren met ADHD, ADD die begeleiding nodig hebben bijvoorbeeld om meer greep op zichzelf te krijgen. Structuur/handvaten/piketpalen/zicht op eigen functioneren/ouder ondersteuning
 • kinderen/jongeren met ASS, PDD-NOS,asperger, klassieke autisten. Het duiden van gedrag/vertalen van de situatie/omgaan met het eigene.= Kernkwaliteit van het bureau, dit en het vorige voorbeeld.
 • Iemand heeft een onleesbaar handschrift, zodat andere mensen in het bedrijf steeds vragen wat er staat.
 • Iemand heeft veel moeite met het begrijpend lezen.
 • Er blijven steeds problemen met de spelling in het Nederlands of een andere taal.
 • Er worden voortdurend fouten gemaakt in de werkwoordspelling.
 • Er was lichte moeite met spelling in het basisonderwijs. In het voortgezet onderwijs dreigt vastlopen, doordat er nu meer talen geleerd moeten worden.
 • NT 2 volwassenen
 • Er is wiskunde nodig voor het profiel, daarbij is hulp nodig.
 • Iemand met aanpakproblemen: hoe studeer ik, wat werkt wel/ wat niet.
 • Er is moeite met het organiseren van huiswerk.
 • Een student voor de opbouw richting een examen (training)
 • Volwassenen die een taal willen leren of met de computer willen werken.
 • Jongeren waarbij concentratie problemen een rol spelen
 • Faalangst vermindering training etc.
 • Er zijn gedragsproblemen./Eventueel begeleiding richting onderzoek/interactie patronen.
 • Een Pabo, MBO, HBO student voor taal- of rekentoets. De referentieniveaus = beleid van de overheid. In de komende jaren vinden toetsen plaats op bijvoorbeeld 2F en 3F niveau met grote consequenties bij het niet halen ervan.
 • Hoogbegaafden met de daarbij behorende problematiek zijn niet onze doelgroep.
 • Informeert u s.v.p. of we iets voor u (of uw kind) kunnen betekenen. Hierboven staan slechts voorbeelden om een idee te geven van de mogelijkheden.