Voorgevel aanpassing kozijnen
Ingang bureau is aan
de rechterzijde
van
het woonhuis.

RT bureau Westerhof
Andries Veenstrastraat 9
8471 AW Wolvega

Tel : 0561 - 617 958 
    of tweede lijn
       
0561 - 618 060

K.v.K: 01106460

dsc00813.jpg - 1.74 Mb

 Het bureau is vlak bij het station

 


Wij bieden hulp bij problemen met o.a. :
en ondersteuning bij o.a
dyslexie
dyscalculie
dysgrafie
adhd, pdd-nos
angsten
dsc00808.jpg - 2.00 Mb
 
Hulp bij adhd, add, pdd-nos,asperger

Adhd, add.

Geen mens is gelijk. We zijn naast professionals ook ervaringsdeskundigen op dit gebied. Dat feit is mede een belangrijke drijfveer geweest om met het werk te starten. De begeleiding is erop gericht, in samenspraak met de persoon waar het om gaat, structuur te bieden. Die werkwijze gaat echt verder dan alleen wat huiswerk maken. Zelfkennis krijgen, weten dus waar de valkuilen zitten en wat je kan doen om beter grip op jezelf te krijgen. Wie moet worden ingeschakeld. Het werk van school, het plannen daarvan, de wijze waarop gecontroleerd wordt, het hele systeem rond en met de betrokkene. Het redelijke eisen stellen, komen tot redelijke verwachtingen. In onze praktijk komen al vele jaren mensen met adhd of add. Voor ouders blijkt het hebben van een klankbord ook belangrijk, weten dat wij als ouders echt kunnen begrijpen, aanvoelen wat er speelt.

 

 

Pdd-nos, problemen in het autistisch gebied.

In de loop der jaren hebben we verscheidene leerlingen gehad die in deze groep gediagnosticeerd waren. Per leerling wordt bekeken, welke aanpak nodig is. Deze is vaak heel specifiek. Doel: ouders en betrokkenen ondersteunen om een zo  goed mogelijk leefbare situatie te maken. Leren omgaan met de mogelijkheden. Zo mogelijk binnen het regulier onderwijs. Vanuit werken in OPDC (ortho pedagogisch didactisch centrum) en VSO (Voortgezet speciaal onderwijs Prof. Grewel school categorie 4 en De Swing, psychiatrie) bekend met diverse subtypes en interventies.