Voorgevel aanpassing kozijnen
Ingang bureau is aan
de rechterzijde
van
het woonhuis.

RT bureau Westerhof
Andries Veenstrastraat 9
8471 AW Wolvega

Tel : 0561 - 617 958 
    of tweede lijn
       
0561 - 618 060

K.v.K: 01106460

dsc00813.jpg - 1.74 Mb

 Het bureau is vlak bij het station

 


Wij bieden hulp bij problemen met o.a. :
en ondersteuning bij o.a
dyslexie
dyscalculie
dysgrafie
adhd, pdd-nos
angsten
dsc00808.jpg - 2.00 Mb
 
Hulp bij schrijven, MRT, motoriek

Als onderdeel van de motoriek ontwikkeling kan het nodig zijn extra aandacht aan het schrijven te besteden. We hebben een aantal materialen/hulpmiddelen waar oefeningen mee kunnen worden gedaan ter verbetering van de fijne motoriek. We treden niet op het terrein van de fysiotherapie. Zo nodig verwijzen wij door.

In een enkel geval kunnen we vanuit de MRT =motorische remedial teaching ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld als motorische vaardigheden blokkades opwerpen voor het andere leren, of als er een relatie tussen motoriek en sociaal emotionele problemen bestaat. In een enkel geval is er bij een subtype van dyslexie ook een motorische component. Bij het uitzoeken van de specifieke aanpak van een dyslect kijken we ook of de motoriek meegenomen moet worden in de behandeling. Hoort u er niets over, dan speelt dit voor uw kind geen rol.