Voorgevel aanpassing kozijnen
Ingang bureau is aan
de rechterzijde
van
het woonhuis.

RT bureau Westerhof
Andries Veenstrastraat 9
8471 AW Wolvega

Tel : 0561 - 617 958 
    of tweede lijn
       
0561 - 618 060

K.v.K: 01106460

dsc00813.jpg - 1.74 Mb

 Het bureau is vlak bij het station

 


Wij bieden hulp bij problemen met o.a. :
en ondersteuning bij o.a
dyslexie
dyscalculie
dysgrafie
adhd, pdd-nos
angsten
dsc00808.jpg - 2.00 Mb
 
Hulp bij rekenen

Dit kan zijn in de vorm van pré teaching. De leerstof die wordt behandeld in de praktijk, wordt daarna nog eens op school aan de orde gesteld. Voor veel kinderen valt dan het kwartje beter. Deze aanpak wordt veel toegepast bij kinderen van de basisschool. Essentieel is een goede samenwerking tussen de schoolleerkracht en de begeleider in de praktijk. Voorkomen van achterstanden is natuurlijk het doel.

Er kunnen natuurlijk ook rekenstoornissen zijn, zelfs kan er dyscalculie geconstateerd zijn. Bij de aanpak daarvan wordt zoveel mogelijk uitgegaan van het concrete materiaal. Daarvan hebben we heel veel.
Een gericht onderzoek kan nodig zijn bij een leerling bij wie te weinig schoolgegevens beschikbaar zijn.

We adviseren eerst een intake/oriënterend gesprek met ons af te spreken. Daarin kunnen we bekijken welke specifieke problemen er zijn enz.

Een heel andere groep:  de Pabo studenten. Deze kunnen bij ons terecht voor het werken aan hun rekenvaardigheden voor de bekende toets. De laatste jaren zijn van verschillende opleidingen hier studenten geweest.

De niveaus die gehaald moeten worden bijvoorbeeld 2F of 3F (Meyerink niveaus) gaan steeds zwaarder wegen. De gevolgen van het niet halen kunnen zelfs stoppen met de studie betekenen, of een schoolniveau omlaag. Er is een groei van MBO leerlingen van niveau 4. Zij moeten het rekenniveau 3F halen, dat niveau is ook de eis voor havo.