Voorgevel aanpassing kozijnen
Ingang bureau is aan
de rechterzijde
van
het woonhuis.

RT bureau Westerhof
Andries Veenstrastraat 9
8471 AW Wolvega

Tel : 0561 - 617 958 
    of tweede lijn
       
0561 - 618 060

K.v.K: 01106460

dsc00813.jpg - 1.74 Mb

 Het bureau is vlak bij het station

 


Wij bieden hulp bij problemen met o.a. :
en ondersteuning bij o.a
dyslexie
dyscalculie
dysgrafie
adhd, pdd-nos
angsten
dsc00808.jpg - 2.00 Mb
 
Examenbegeleiding

Aanmelden voor het examen 2020 is mogelijk na het bijwonen van een informatie bijeenkomst. In juni worden de data gepubliceerd van de bijeenkomsten in juli.
Vol=vol.

Zoals elk jaar worden alle examens van het eerste en tweede tijdvak door ons gedownload voor zover beschikbaar op internet. Heel veel printen we ook uit met de bijlagen, uitwerkbijlagen en correctiemodellen. In de ordners worden de oudere jaargangen examens weer verwijderd. De laatste 3, soms 4, jaren gaan we dan het volgend jaar weer gebruiken in de trainingen. De tijdsinvestering van ons is alleen al voor deze klus compleet toch wel weer zo'n 50 tot 60 uren. Ook de mappen met de instructies/overzichten enz voor de kandidaten van volgend jaar maken we weer klaar.

Deze mappen delen we op naam uit aan elke leerling die eindexamen doet.
Voorin is een overzicht met elk examenvak. Per vak worden zo'n 3 examens gemaakt. Dus ongeveer 18 stuks.
Dat maken, gaat gebeuren vanaf begin januari. We beginnen dus vaak eerder dan de scholen. Verder zit er een soort handleiding in: de manier waarop we de examens gemaakt willen hebben. Dit is een aanpak waarin we drie ronden onderscheiden. In de loop van de jaren hebben we hier veel ervaring mee opgebouwd. Het gaat wat te ver om hier op de site het complete pakket uit de doeken te doen. Het omgaan met planningen, het organiseren is verder een kern in de aanpak. Sterk maken voor de vorm van onderwijs die daarna komt, dat is uiteindelijk de bedoeling!

Voor of na de grote vakantie zijn informatie bijeenkomsten over de opzet van de training enz.. Zowel de examen kandidaat als de achterban(1/of beide ouder(s)/verzorger(s) worden op één van deze data verwacht.. Elk jaar krijgen we ook veel later in het jaar een hulpvraag voor begeleiding. Soms pas in maart! Dit jaar hebben we ook weer vaak nee moeten zeggen.  Het intake gesprek met een eventuele nieuwe leerling wordt apart van deze bijeenkomsten gehouden.

informatie bijeenkomsten voor examen in 2020  Data hierna dus in 2019!

Graag aangeven wanneer we u kunnen verwachten: (s.v.p. Digitaal reageren, via e-mail. Gewenste datum en tijd selecteren en vet maken, of X in het gewenste hokjes zetten)

 

 

havo vwo 19.00-19.45

havo-vwo  20.00-20.45

kb-gt-tl      20.00-20.45

kb-gt-tl      19.00-19.45

of di 3 sept wk 36

of do 5 sept wk 36

 

Aantal personen: _____  Naam leerling _____________……                Wij komen niet/wel

 

Het nakijken van de examens is voor ons een grote klus. Bij complexe examens neemt het duiden van de producten van de leerlingen nogal eens veel méér dan een uur voor 1 leerling per week, dus buiten de lestijd!. Mede daarom nemen we een beperkt aantal leerlingen voor examen training in de begeleiding. Het bedrag is totaal €120 naast de kosten voor de gewone begeleiding van leerlingen in de eindexamen klas. Zie ook bij tarieven en kosten..

In enkele situaties is het nodig gebleken om te werken aan faalangstreductie, dus dan gericht op het verminderen van de te grote spanning richting het examen.

In 2009 waren er 94% geslaagden. 2010 en 2011 zelfs 100%.  Duidelijk is dat dit niet vanzelf gaat: het is een gezamenlijke inspanning. Het ondersteunen o.a. bij structuur en strategieën werpt vruchten af.  De meeste van de afgelopen 25 jaar hebben we 100 % geslaagden gehad, daar worden we natuurlijk helemaal blij van. Helaas staan sommige mensen er bij de overgang 3/4, respectievelijk 4/5 zo slecht  voor, dat het compenseren van die oude cijfers bijna niet te doen is in het laatste jaar. In 2013/14 hadden we ook mensen die erg ver in het jaar pas echt door hadden dat er wat moest gebeuren. Als er nog 1 toetsweek is, dan valt er aan de gemiddelde cijfers van de schoolonderzoeken niet meer veel te doen. Uiteindelijk is het nog 90% geworden. 2015 dus weer een topjaar, op 1 na alles geslaagd. 2016 weer de 100 %! 2017 ook weer 100% Bij de intakes proberen we wel een realistisch beeld te schetsen. Er moet echt gewerkt worden, enz. Een baan van dik 20 uur naast school is absurd, de verslaving? tijdsinvestering die mobieltjes, social networks, games vergen... Focussen, bewust maken van eigen verantwoording (Het is jouw examen) en daar dan voor staan (Je wilt immers "iets").

Een beeld uit het verleden: Verder o.a. rekenvaardigheids/taalvaardigheidsmodules MBO en HBO, Medisch rekenen, MBO verzorging, MBO watermanagement, ondersteuning propaedeuse bij drietal HBO opleidingen enz.

Bij het plannen horen ook de leesdossiers. Het boeken lezen dient afgerond te worden in de periode t/m de kerstvakantie. Hier vestigen we nadrukkelijk de aandacht op. Het lezen moet iemand zelf doen, we kunnen niet voor iemand leren. Als mensen in februari /maart nog met boeken in de weer moeten door eigen schuld, dan moeten ze ook de consequenties dragen. D.w.z. enorme tijddruk en vaak ook meer stress. Het was jouw keus om het boeken lezen uit te stellen, dus de consequenties zijn dan ook voor jou. Binnen het VO vormt het profielwerkstuk PWS een belangrijk onderdeel. Vooral op de havo afdeling ging het jan/februari 2018 als voorbeeld met veel studenten qua tijdplanning helemaal mis. Een school heeft zelfs de inlever datum aangepast!! Wat een slecht signaal aan de student, een beloning voor slecht tijd management. Het PWS moet af zijn aan het eind van de kerstvakantie.

Binnen het MBO/HBO wordt ook verwacht dat je een stuk zelfstandigheid bezit. De training houdt ook o.a. het bevorderen van zelfstandigheid in, staan voor je zaak.

dsc00807.jpg - 1.98 Mb

Het aantal links met onderwerpen die bij het examen passen proberen we actueel te houden, dat geldt ook voor de overige links op de webpagina. (Nu ongeveer 250)